Βρείτε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος μιας διεύθυνσης

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να βρούμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός σημείου, για παράδειγμα κατά την κατασκευή ενός συστήματος όπου ο χρήστης πληκτρολογεί την διεύθυνση του κατά την εγγραφή του στο σύστημα και εμείς θέλουμε να απεικονίσουμε τους χρήστες μας πάνω σε έναν χάρτη. Για να υλοποιήσουμε...

Διαβάστε περισσότερα...