Αλλάξτε την διεύθυνση εισόδου στο WordPress

Η προεπιλεγμένη διεύθυνση URL για την είσοδο (log-in) στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του WordPress είναι της μορφής: http://mysite.gr/wp-login.php Για παράδειγμα στην ιστοσελίδα μας, η προεπιλεγμένη διεύθυνση εισόδου μετά την εγκατάσταση του WordPress είναι: http://idesigner.gr/wp-login.php Μερικές φορές όμως αφού έχουμε κατασκευάσει την...

Διαβάστε περισσότερα...