Κατασκευή Ιστοσελίδων

Η iDesigner προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο τομέα της σχεδίασης, κατασκευής, φιλοξενίας και βελτιστοποίησης ιστοσελίδων (SEO), έχοντας ως κύριο γνώμονα τις δικές σας ανάγκες και ως κύρια εργαλεία την διάθεση για δημιουργικότητα, την φαντασία και την εργατικότητα.

Διαβάστε περισσότερα...

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων

Οι ιστοσελίδες δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους στόχους και να εκπληρώσουν συγκεκριμένους σκοπούς. Στην iDesigner μπορούμε να αξιολογήσουμε και να τεκμηριώσουμε έπειτα από επιστημονική ανάλυση, εάν η ιστοσελίδα σας έχει εκπληρώσει και σε τι βαθμό τους στόχους αυτούς.

Διαβάστε περισσότερα...

Συντήρηση Ιστοσελίδων

Είναι σημαντικό για μια ιστοσελίδα να είναι πάντα ενημερωμένη και να περιέχει πάντα ανανεωμένο περιεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά η συντήρηση μιας ιστοσελίδας μπορεί να είναι χρονοβόρα και σε μερικές περιπτώσεις και δύσκολη. Στην iDesigner αναλαμβάνουμε να ανανεώσουμε την ιστοσελίδα σας, γρήγορα και άμεσα. Ενδεικτικά...

Διαβάστε περισσότερα...

Web Development

Στην iDesigner έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την παραγωγή εξειδικευμένων εφαρμογών διαδικτύου που θα καλύπτουν τις οποιοσδήποτε ανάγκες σας. Κάνοντας χρήση πλήθους τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε την κάθε ιδέα σας σε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα...

Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης

Ο όρος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα...