Προσθήκη Custom Background

Προσθήκη Custom Background

Το WordPress απο την έκδοση 3.0 και μετέπειτα υποστηρίζει την προσθήκη Custom Background, δηλαδή την εύκολη προσθήκη και διαχείριση φόντου σε ένα θέμα. Αν ένα θέμα υποστηρίζει τα Custom Background τότε είναι δυνατή η αλλαγή του χρώματος του φόντου ή η προσθήκη φωτογραφίας ως φόντο εύκολα και γρήγορα μέσα από το γραφικό περιβάλλον του WordPress.

Προσθήκη εικόνας ως φόντο

Αλλαγή επιλογών

 

Για να υποστηρίζει το θέμα μας τα Custom Background το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε το παρακάτω απόσπασμα κώδικα στο αρχείο functions.php:

 add_custom_background();

Πλέον θα δημιουργεί ένα μενού Custom Background στην κατηγορία Appearance, μέσω του οποίου μπορούμε να επιλέξουμε το φόντο μας.

Προσθήκη σχολίου