Μειώστε τα Spam σχόλια στο WordPress

Μειώστε τα Spam σχόλια στο WordPress

Έχετε βαρεθεί να λαμβάνετε spam σχόλια στην ιστοσελίδα ή το WordPress blog σας; Με την βοήθεια διαφόρων plugins όπως το Akismet μπορείτε να μειώσετε τα spam αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Σήμερα θα δούμε πως μπορούμε να μειώσουμε τα spam με την βοήθεια του αρχείου .htaccess που αποτρέπει από τα διάφορα bots να προσπελάσουν το αρχείο wp-comments-post.php.

Αντιγράψτε το παρακάτω απόσπασμα κώδικα στο .htaccess αρχείο σας, το οποίο βρίσκεται στο root της εγκατάστασης σας:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} .wp-comments-post\.php*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourdomainname.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]
</IfModule>

Προσθήκη σχολίου