Προσθήκη κουμπιού για την επεξεργασία άρθρου ή σελίδας

Προσθήκη κουμπιού για την επεξεργασία άρθρου ή σελίδας

Πολλές φορές κατά την κατασκευή μιας ιστοσελίδας σε WordPress και κατά την δημιουργία του θέματος της ιστοσελίδας μας, θα θέλαμε να υπήρχε ένας σύνδεσμος «Επεξεργασία» στο τέλος της κάθε σελίδας που θα μας μετέφερε στο Back End του WordPress ώστε να κάνουμε μερικές αλλαγές στο περιεχόμενο της.

Για να τοποθετήσουμε έναν σύνδεσμο επεξεργασίας στο τέλος της κάθε σελίδας μας ή του κάθε άρθρου στο WordPress, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι ή εισαγωγή του παρακάτω κώδικα στα αρχεία του template μας που θέλουμε να έχουν την συγκεκριμένη επιλογή:

<?php edit_post_link(__('Επεξεργασία')); ?>

Τον κώδικα μας τον χρησιμοποιούμε στις σελίδες single.php ή page.php, καθώς τα αρχεία αυτά είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση ενός άρθρου ή μιας σελίδας αντίστοιχα. Επιλέγουμε να τοποθετήσουμε τον κώδικα προς το τέλος της σελίδας και συγκεκριμένα μετα την κλήση της μεθόδου the_content(), ώστε το κουμπί μας να εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το περιεχόμενο της σελίδας.

Ο σύνδεσμος «Επεξεργασία» είναι ορατός μόνο σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα WordPress και έχουν δικαιώματα διαχειριστή ή συγγραφέα (administrator or author).

Προσθήκη σχολίου