Εμφανίστε το thumbnail οποιασδήποτε ιστοσελίδας στο WordPress

Εμφανίστε το thumbnail οποιασδήποτε ιστοσελίδας στο WordPress

Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το WordPress έχει μια υπηρεσία που αποκαλείται mShots και μας επιτρέπει να δημιουργούμε snapshots μιας ιστοσελίδας, δηλαδή μπορούμε να «φωτογραφίσουμε» την ιστοσελίδα και να εμφανίσουμε την φωτογραφία στον δικό μας ιστότοπο. Με το παρακάτω απόσπασμα κώδικα μπορούμε να δημιουργούμε αυτόματα thumbnails ιστοσελίδων μέσα στην δικιά μας με την βοήθεια των shortcodes:

function idesigner_snap($atts, $content = null) {
    extract(shortcode_atts(array(
			"snap" => 'http://s.wordpress.com/mshots/v1/',
			"url" => 'http://www.catswhocode.com',
			"alt" => 'My image',
			"w" => '400', // width
			"h" => '300' // height
    ), $atts));

	$img = '<img src="' . $snap . '' . urlencode($url) . '?w=' . $w . '&h=' . $h . '" alt="' . $alt . '"/>';
    return $img;
}

add_shortcode("snap", "idesigner_snap");

Το παραπάνω απόσπασμα το αντιγράφουμε στο αρχείο functions.php, που βρίσκεται μέσα στο template της ιστοσελίδας μας. Για να χρησιμοποιήσουμε το shortcode που δημιουργήσαμε γράφουμε το παρακάτω στον text editor:

[snap url="http://www.idesigner.gr" alt="Περιγραφή της ιστοσελίδας" w="900" h="600"]

Προσθήκη σχολίου