Εμφανίστε τον συνολικό αριθμό των σχολίων στο blog σας

Εμφανίστε τον συνολικό αριθμό των σχολίων στο blog σας

Εάν θέλετε να εμφανίσετε το συνολικό αριθμό των σχολίων (comments) που έχουν γίνει στην ιστοσελίδα σας με σύστημα διαχείρισης το WordPress, τότε αντιγράψτε το παρακάτω απόσπασμα κώδικα στο σημείο του θέματος (template) που θέλετε να εμφανίζεται:


$numcomms = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1'"); 

if (0 < $numcomms) $numcomms = number_format($numcomms); 

echo "Υπάρχουν συνολικά ".$numcomms." σχόλια στην ιστοσελίδα μου."

1 Σχόλιο

  1. Χρήσιμο tip, thanks for sharing it.

Προσθήκη σχολίου