Εισαγωγή Google Analytics στην ιστοσελίδα μας

Εισαγωγή Google Analytics στην ιστοσελίδα μας

Τα στατιστικά επίσκεψης είναι πολύ σημαντικά για την κάθε ιστοσελίδα και η υπηρεσία της Google, το Google Analytics είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος συλλογής και αξιολόγησης των στατιστικών. Στο WordPress υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την εισαγωγή των Google Analytics στην ιστοσελίδα μας:

  • χρήση κάποιου plugin
  • εισαγωγή του κώδικα στο αρχείο footer.php του θέματος μας
  • χρήση μεθόδου για την εισαγωγή του google analytics στο αρχείο functions.php

Ο πρώτος τρόπος απαιτεί την εγκατάσταση ενός plugin που ίσως επιβαρύνει το σύστημα μας, ο δεύτερος τρόπος απαιτεί σε κάθε θέμα (template) που δημιουργούμε να κάνουμε αλλαγές στο footer.php. Ο τρίτος τρόπος είναι και ο καλύτερος, με την χρήση μιας μεθόδου στο αρχείο functions.php μπορούμε να κάνουμε γρήγορα τις αλλαγές και να τις μεταφέρουμε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε φαίνεται παρακάτω:

function google_analytics() { 

    // Εισαγωγή του κώδικα που μας παρέχει το Google Analytics

}

add_action('wp_footer', 'google_analytics');

Προσθήκη σχολίου