Βρείτε πόσα post μας επιστρέφει ένα ερώτημα WordPress

Βρείτε πόσα post μας επιστρέφει ένα ερώτημα WordPress

Ορισμένες φορές κατά την κατασκευή ιστοσελίδων και συγκεκριμένα κατά την δημιουργία custom templates, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ένα custom query προς την βάση δεδομένων του WordPress, με πιο απλά λόγια θέλουμε να τρέξουμε ένα δικό μας παραμετροποιημένο ερώτημα προς την βάση, χρησιμοποιώντας την κλάση WP_Query.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα θέλαμε να γνωρίζουμε τον αριθμό των post που θα μας επιστρέψει και να τον εμφανίσουμε, αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με το παρακάτω απόσπασμα κώδικα:

$my_loop = new WP_Query( 'showposts=10&category_name=featured' );
echo "Το ερώτημα επέστρεψε ".$my_loop->post_count." posts.";

Προσθήκη σχολίου