Απενεργοποιηση της αλλαγής θεμάτων στο WordPress

Απενεργοποιηση της αλλαγής θεμάτων στο WordPress

Κατά την δημιουργία μιας ιστοσελίδας για πελάτη σε WordPress ίσως χρειαστεί να δώσουμε στον πελάτη μας δικαιώματα Administrator αλλά δεν θέλουμε να μπορεί να αλλάξει το θέμα (template) της ιστοσελίδας γιατί θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Η λύση είναι να εξαφανίσουμε το μενού για την αλλαγή θέματος ώστε ο χρήστης να μην έχει την δυνατότητα της πρόσβασης, αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με το παρακάτω απόσπασμα κώδικα:

function disable_theme_change() {
	global $submenu, $userdata;
	get_currentuserinfo();
	if ($userdata->ID != 1) {
		unset($submenu['themes.php'][5]);
		unset($submenu['themes.php'][15]);
	}
}

add_action('admin_init', 'disable_theme_change');

Προσθήκη σχολίου