Πως να αντικαταστήσετε εύκολα λέξεις στα άρθρα σας

Πως να αντικαταστήσετε εύκολα λέξεις στα άρθρα σας

Ένα από τα συχνότερα και πιο χρονοβόρα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά την διάρκεια της συντήρησης των ιστοσελίδων, είναι η αλλαγή μιας λέξης ή μιας πρότασης σε διαφορετικά άρθρα και διαφορετικές σελίδες ενός site. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να αλλάξουμε μαζικά μερικές λέξεις ή προτάσεις από τα άρθρα μας με νέες, για παράδειγμα μπορεί η ιστοσελίδα μας να αλλάξει όνομα και από iDesigner να γίνει newCompany. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε αλλαγές σε δεκάδες άρθρα που περιέχουν μέσα την λέξη iDesigner. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, αντικαθιστάμε χειροκίνητα την λέξη σε όλα τα άρθρα;

Μια τέτοια διαδικασία θα ήταν χρονοβόρα, κουραστική και επίπονη, οπότε την αποφεύγουμε και χρησιμοποιούμε την μέθοδο που παρουσιάζουμε παρακάτω.

Αρχικά δημιουργούμε την παρακάτω συνάρτηση και την κάνουμε επικόλληση στο αρχείο με τις συναρτήσεις του θέματος μας στο WordPress, δηλαδή στο αρχείο functions.php. Επιλέγουμε τις λέξεις που θέλουμε να αλλάξουμε και τα υπόλοιπα θα γίνουν αυτόματα.

function replace_text_in_posts($text){
  $replace = array(
    // 'Παλιά λέξη'=> 'Νέα λέξη'<
    'iDesigner' => 'newCompany',
    '<a href="#">iDesigner</a>' => '<a href="#">newCompany</a>',
  );
  $text = str_replace(array_keys($replace), $replace, $text);
  return $text;
}
add_filter('the_content', 'replace_text_in_posts');
add_filter('the_excerpt', 'replace_text_in_posts');


Για να αντικαταστήσετε μια λέξη ή μια πρόταση, απλά την προσθέτετε στον πίνακα στην γραμμή 4, στον παραπάνω κώδικα φαίνεται πως αντικαταστήσαμε την λέξη iDesigner με την λέξη newCompany και πως αλλάξαμε έναν σύνδεσμο που περιείχε την λέξη iDesigner με την λέξη newCompany.

Φυσικά για αυτούς που δεν θέλουν ή φοβούνται να πειράξουν τον κώδικα της ιστοσελίδας τους υπάρχει και η έτοιμη λύση των plugins. Το Word Replacer είναι ένα τέτοιο plugin που επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει μαζικά λέξεις ή προτάσεις μέσα στα άρθρα και τις σελίδας του ιστοχώρου του.

Προσθήκη σχολίου