Αλλάξτε την διεύθυνση εισόδου στο WordPress

Αλλάξτε την διεύθυνση εισόδου στο WordPress

Η προεπιλεγμένη διεύθυνση URL για την είσοδο (log-in) στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του WordPress είναι της μορφής:

http://mysite.gr/wp-login.php

Για παράδειγμα στην ιστοσελίδα μας, η προεπιλεγμένη διεύθυνση εισόδου μετά την εγκατάσταση του WordPress είναι:

http://idesigner.gr/wp-login.php

Μερικές φορές όμως αφού έχουμε κατασκευάσει την ιστοσελίδα και την έχουμε παραδώσει στον πελάτη, αυτος μας ρωτάει αν μπορεί να κάνει είσοδο στο σύστημα του απο την διεύθυνση που χρησιμοποιούσε και στην προηγούμενη ιστοσελίδα του. Σε αυτό το άρθρο θα δείξουμε έναν εύκολο τρόπο να αλλάξουμε την διεύθυνση αυτή με την διεύθυνση που εμείς επιθυμούμε, για παράδειγμα:

http://idesigner.gr/login

Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να τροποποιήσουμε το αρχείο .htaccess που βρίσκεται στο root του server μας. Αν δεν υπάρχει το αρχείο .htaccess, τότε το δημιουργούμε και εισάγουμε την παρακάτω γραμμή κώδικα:

RewriteRule ^login$ http://idesigner.gr/wp-login.php [NC,L]

Ας δούμε βήμα βήμα τι κάνει ο παραπάνω κώδικας:

  • Το σύμβολο ^ αντικαθιστάται με με τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο .htaccess, στην περίπτωση μας αυτό μεταφράζεται σε http://idesigner.gr/
  • To σύμβολο $ σημαίνει τέλος γραμμής και λέει στον server να σταματήσει, έτσι η διεύθυνση μας  είναι http://idesigner.gr/login
  • Μετά το κενό γράφουμε το URL στο οποίο θέλουμε να μεταφερόμαστε και ισοδυναμεί με το προεπιλεγμένο URL που χρησιμοποιεί το WordPress.
  • Μετά την διεύθυνση χρησιμοποιούμε δυο flags, τα NC και L. Το NC σημαίνει No Case, δηλαδή δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, οπότε το Login, το loGin και το logIN είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το flag L σημαίνει Last και δίνει την εντολή στον server να εκτελέσει την εντολή μας και να σταματήσει την ανάγνωση του αρχείου .htaccess

Προσθήκη σχολίου